Życiorys


ZACHOWAĆ W PAMIĘCI

      Leopold Ryncarz urodził się w 1908r. w Jugosławii. Do Bochni przeniósł się wraz z rodzicami, kiedy miał 8 lat i mieszkał tutaj do śmierci. Talent malarski zaczął zdradzać już w wieku szkolnym kiedy po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w szkole zawodowej a praktykę odbywał u mistrza malarskiego S.Włosińskiego. Jako czeladnik pracował razem z artystą malarzem Orleckim malując kościoły w Krakowie i wykonując polichromię figur sakralnych rzeźbionych ręką mistrza Franciszka Adamka. W 1934r. podjął stałą pracę w Żupie Solnej w Bochni na etacie malarza. W 9 lat później w 1943r. uzyskał świadectwo mistrza w zawodzie malarskim. Był on człowiekiem o rozległej pasji artystycznej. Poza malarstwem zajmował się scenografią, reżyserią sztuk teatralnych, budował szopki bożonarodzeniowe i groby wielkanocne, śpiewał w chórze koronacyjnym i górniczym.

Twórczość malarska 

Twórczość teatralna

 
Na  zdjęciu: Wanda Puchała, Leopold Ryncarz

Fotografie z życia artysty


 
 Na zdjęciu: z rodzicami Agnieszką, Joachimem Ryncarz

Ciekawostki


  Portret Leopolda Ryncarza
wykonany przez Stanisława Fischera